0

עגלת הקניות שלי, 0 מוצרים

אין מוצרים בסל הקניות.

wishlist

לפניכם תוצאות החיפוש

מוצרים

תקנון

הצהרת מדיניות הגנת פרטיות באתר

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות:

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר,
אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר,  :

darnaisrael.info@gmail.com

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.
ביצוע ההזמנות כפוף להסכמתך לכל תנאי תקנון זה.
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.
השימוש והקניה ב- כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- darnahome.co.il מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות על פי תקנון זה.

1.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל הכרטיס,חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.

2. המוצרים המוצעים.

המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת) פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של darnahome.co.il
(להלן ה"אתר") התמונות המוצגות באתר הינן מחייבות ומשקפות את המוצרים כפי שמסופקים לצרכנים. האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. יחד עם זאת החברה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור תלונות צרכנים במהירות האפשרית.
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.
darnahome.co.il עושה ככל יכולתה בכדי להבטיח שהפרטים המוצגים באתר על ידי החברות המציעות הינם אמינים, יובהר כי darnahome.co.il מוודאת ודורשת מחברות המציגות מוצרים באתר כי יקפידו על הצגת פרטים מדוייקים.

2.1 darnahome.co.il מתחייבת:

לבחור ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית המספקים לצרכן מוצרים איכותיים ושירות ברמה גבוהה. במקרה של תלונה של צרכן שאינה מטופלת כראוי על ידי הספק, לפעול מול הספק עבור הצרכן ולדאוג שהתלונה תטופל לשביעות רצון הצרכן. במקרה שתמצא כי הספק מפר באופן סדרתי את התקנות ופוגע בצרכנים, מתחייבת לנקוט באמצעים נגד הספק לתיקון ההפרה ובמקרה הצורך אף להפסיק את ההתקשרות עמו.

3. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- darnahome.co.il. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים אינם נשמרים במאגר נתונים כלשהו ומוסרים מהשרת לאחר אישור חברת האשראי, הפרטים האישיים של הלקוחות ב-darnahome.co.il  נשמרים ומשמשים רק אותה.

4. תשלום ואספקה

החיוב של כרטיס האשראי יהיה ע"י החברה המשווקת את המוצר אשר רכש הלקוח.
לא יעשה חיוב בכרטיס האשראי אלא בסמוך למשלוח בפועל.
darnahome.co.il לא מציג מוצרים שאינם במלאי ללא גילוי נאות ומפורש במקום בולט באתר וקודם למעמד ההזמנה.
בכל מקרה, אם קרה שהמוצר אינו במלאי עקב נסיבות חריגות (למשל מספר הזמנות שנקלטו בו זמנית באופן בלתי צפוי), אזי תימסר לצרכן הודעה תוך יום עסקים. המחירים באתר הקניות darnahome.co.il כוללים מע"מ.

ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, הביטול ייעשה בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני, פקס או מכתב בדואר להנהלת החברה, הביטול יכנס לתוקף גם אם הנהלת החברה לא אישרה את הודעת הביטול. בעת ביטול עיסקה עקב פגם או אי התאמה ,החזרת המוצר תעשה ע"ח החברה בעת ביטול עיסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן. על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצויין יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ₪ הנמוך מבין השניים.

דמי ביטול ייגבו רק בשל ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא יגבו דמי ביטול נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק, יובהר כי שיעור דמי הביטול עומד על 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

4.1 אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח

וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם . מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם , הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של ללקוח. המזמין ייודע טרם החיוב הכספי בדבר אי היכולת לספק את המוצרים לבית המזמין.

*** בהזמנה שהתקבלה ועבורה שולמה תוספת עבור שילוח מהיר ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספקה בשילוח מהיר,
תקוזז התוספת לשילוח מהיר וההזמנה תסופק בשילוח רגיל – הודעה על כך תמסר מראש ללקוח.

*** בהזמנה טלפונית שבה לא נמסרו פרטי האשראי של הלקוח עם העברת ההזמנה, יחושבו ימי העבודה לאספקה
משעת קבלת הפרטים.

*** בהזמנה המלווה בפרטי אשראי יחושבו ימי העבודה לאספקה מרגע קבלת ההזמנה ובתנאי שיתקבל אישור לחיוב
הכרטיס מחברת האשראי. במידה ולא יתקבל אישור, ידחה זמן האספקה ויחושב משעת קבלת האישור.
אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל.

*** מדיניות הינה לפצות כל לקוח שהזמנתו לא סופקה במועד מסיבה שאינה תלוייה בלקוח, אופן הפיצוי הינו לשיקול
דעתה הבלעדי של darnahome.co.il

5. אחריות

בכפוף להתחייבותינו בסעיף 2.1
ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) חלה חובת מתן אחריות לכל מוצר חשמלי או אלקטרוני שמחירו 150 ש"ח ומעלה- האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.

6. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

7. תנאים נוספים

בכפוף להתחייבותינו בסעיף 2.1
darnahome.co.il לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם, אלא אם כן היא ישירות המשווק ו/או הספק של מוצר כלשהו.
darnahome.co.il לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
darnahome.co.il לא תישא באחריות לפעילות בילתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
darnahome.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
darnahome.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,בדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו מהגורם המשלח (רשות הדואר, חברת השליחויות), ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או בעיכוב אספקה הנובע, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית darnahome.co.il ,אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
כמו כן יתאפשר במקרה זה לכל צרכן המעוניין לבטל את העסקה לעשות זאת ללא גביית דמי ביטול.במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית Ninja-Polo.com ,אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
כמו כן יתאפשר במקרה זה לכל צרכן המעוניין לבטל את העסקה לעשות זאת ללא גביית דמי ביטול.

* במקרה של סגירת האתר או עיכוב באספקה בשל כח עליון, יושב כספו של המזמין באופן מיידי ולא ייגבו דמי ביטול.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

בברכה,
darnahome.co.il

תפריט נגישות